Valprogram

Här finner du valprogrammet vi gick till val på 2014.

 

Tryck här för att komma till valprogram 2018

 

Valprogram 2014 – Korta versionen
Den korta versionen är det som vi använde oss i vårt utåtriktade arbete och det längre är av mer principiell karaktär.

Valprogram 2014 – Fullständiga versionen

Kraftsamling för Eskilstuna, S, C, M
Då vi efter valet var tvungna att bilda en ny majoritet finns det inget gemensamt valprogram för den politiska majoriteten. Istället tecknade vi en intern överenskommelse mellan partierna.

 

facebook Twitter Email