Åsa Kratz krönikor

Välkommen! Här kommer du kunna läsa ordförande Åsa Kratz krönikor i NYHET(S)BREVET. Med tiden fylls sidan på varpå du hittar de äldre krönikorna genom att scrolla nedåt. Trevlig läsning!

Åsa Kratz har ordet, vecka 3

NU HAR KLOCKORNA RINGT UT DET GAMLA OCH IN DET NYA

Vi har lämnat 22 för 23 och frågan är vad vi har att vänta av det nya? Det ”vintervita” och kyliga kom och gick igen. Det är blött, lerigt och grått, så personligen önskar jag att vi fick ett fåtal köldgrader och ett tunt täcke snö på marken, det ger i alla fall lite ljus i vardagen! Alla ni som liksom jag har katter som själva går ut och in genom kattlucka, lever säkert med samma funderingar som jag om HUR man får till en automatisk tasstvätt som fångar upp de leriga trampdynorna innan de trampat runt i hela huset? Tips mottages tacksamt!

Virus av olika slag cirkulerar utan att lämna synliga spår och snabbare än en tanke far genom rummet. Lyckligtvis har de flesta av oss sett till att bli vaccinerade så vi slipper svår sjukdom och död i just Covid-19. Många har också sett till att få vaccin mot säsongsinfluensa och lunginflammation, men nu gäckar även vinterkräksjukor och RS virus som hotar både unga och gamla. Det är en samhällsutmaning att hålla god koll på, inte bara lokalt, regionalt och nationellt, utan även globalt!

Efter drygt två år med stor försiktighet kring sociala sammankomster tycks vi blivit än mer mottagliga för alla typer av smittor och infektioner när vi väl ses igen. Vi behöver alla hjälpas åt med att hålla lagom fysiska avstånd, tvätta händerna och ge varandra stöd och hjälp i vardagen. Håll koll på och ta hand om varandra!

Sedan vi senast hördes har det varit en lugnare period, men nu ser vi alla på (S)-kansliet fram emot att sätta igång med arbetet igen. Den nya politiska organisationen ska nu riggas och kicka igång. Som många av er läst i tidningen utökas den politiska organisationen något. Att oppositionen i själva verket utgör en majoritet av ledamöterna i Regionfullmäktige framröstade av medborgarna, komplicerar ju läget för den minoritet som säger sig vilja styra. Vi är ju dessutom en delad opposition, med tre starkt ideologiskt drivna partigrupper som i delar tycker lika, men i många frågor har helt olika världsbild. Det kommer bli en intensiv mandatperiod, det kan vi nog lova redan nu!

Just nu är stora delar av kultursverige på fötter inför det stundande konventet Folk och Kultur. Det sätter också mig personligen i en ganska intensiv arbetsperiod. För sjätte året i rad ska detta evenemang slå upp portarna i vårt Eskilstuna på onsdagen den 8 februari på Stiga Sports Arena. Som initiativtagare till projektet känns det fantastiskt att åter få samlas fysiskt här i min/vår hemstad och mitt/vårt hemlän!

Första året vi öppnade portarna var valåret 2018, humlan flög, vi lyckades genomföra konventet med mycket små resurser i förhållande till projektets storlek. Sedan har vi jobbat på och utvecklat mötesplatsen. 2019 och 2020 hann vi ses fysiskt, 2021 och 2022 sändes konventet i digitala varianter, men det är ju de mänskliga mötena som vi verkligen behöver så suget efter årets upplaga är stort! Jag är också extra glad att ett nytt femårsavtal tecknats mellan Region Sörmland och Eskilstuna Kommun före valet i höstas, staten har gått in med ytterligare resurser vilket ger ett klart stabilare läge inför kommande år.
Ett tips till er alla är att besöka och lyssna till alla de delar som sker öppet och med fritt inträde nere på Stiga Arena i Munktellområdet. Vill ni dessutom gå på intressanta kulturevenemang, ta del av föreläsningar, seminarier och workshop får man skaffa sig ett deltagarpass och ja, det kostar lite, men det kan det kanske vara värt för några av er?

På onsdagen i vecka 6 öppnas och invigs Folk och Kultur 2023, läs allt på konventets hemsida, fortfarande arbetas med logistik och program, så det är bäst att se det senaste som finns publicerat där! Varför inte komma ner till arenan och vara med och lösa Melodikrysset på lördagen, eller ta en fika inne på arenan där utställare och aktörer finns alla fyra dagarna? Det kostar inget att komma och titta in, hela Sverige, Norden, Europa och Världen kommer, så kom ni med! Det finns alltid ett före och ett efter Folk och Kultur varje år, det känns gott i ett kulturpolitiskt hjärta, hoppas vi ses där!

Åsa Kratz har ordet, vecka 51

Vi närmar oss jul och nyår och genom fönstret ser jag ut över ett gnistrande vinterlandskap. Termometern utanför fönstret visar -21 grader, det är det första verkligt vinterkalla dygnet efter en mörk och lerig senhöst detta valår.

Valåret 2022, då vi socialdemokrater vann valet i Region Sörmland, men förlorade makten till en minoritet som säger sig vilja styra regionen under kommande mandatperiod.

Den mandatperiod som passerat har starkt påverkats av den Coronapandemi som svepte in över landet i början av 2020. En majoritet med (S) i spetsen inledde perioden starkt. Vi lyckades korta köerna till vården, pressade tillbaka behovet av hyrpersonal och hade en stark ekonomi som borgade för att de stora satsningarna på att utveckla verksamheterna och bygga om och till våra sjukhus i länet skulle avlöpa väl.

Sedan kom ett litet men ondskefullt virus i början av 2020. Ett litet virus som kullkastade det mesta av majoritetens rigorösa planer för så väl verksamhetsutveckling som byggnationer. Ända in i 2022 har Covid-viruset påverkat oss starkt. Personal har fått slita oerhört hårt och patienter fått vänta i allt längre köer då hela vården fått ställa om för att lösa den stora utmaningen i pandemisituationen.


Jag måste säga att jag är väldigt stolt och imponerad över hur regionens sjukvårdsledning och personal hanterat det kaos man arbetat i under så lång tid. En stor eloge till alla inblandade!

Jag är också glad att vi haft en så kompetent och kunnig politisk ledning som på ett mycket tryggt och stabilt sätt tagit den socialdemokratiska regeringens initiativ och satsningar tillvara och styrt arbetet med trygg hand och som lyckats samla ekonomiska resurser ”i ladorna”.
Vi har haft en (S)-regering som bidragit till att skapa rimliga förutsättningar för regioner och kommuner att verka i den tuffa situation som varit. Jag är innerligt tacksam för att den nu sittande (M)-regeringen inte var vid makten under denna utmanande tid!

Det leder mig osökt tillbaka in på den situation som nu råder på regional nivå här i Sörmland. Våra tidigare majoritetspartners Centern och Vård för pengarna, lämnade oss för att gå samman med Moderaterna och Kristdemokraterna för att bilda ett minoritetsstyre. Detta kunde ske då de vet att vi socialdemokrater aldrig skulle samarbete med Sverigedemokraterna och att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte heller har mandat nog att själva bilda en majoritet.
Det kommer nu att bli en grannlaga uppgift att opponera på en minoritet som inte tycks intresserad eller insatt nog för att komma med egna konstruktiva idéer på hur det mycket oklara världsläget ska hanteras. En minoritet som inte kan redogöra för sina egna tankar och ställningstaganden, utan som litar på att oppositionen ska komma med inspel de sedan tar som sina egna?

En minoritet som redan efter två fullmäktigesammanträden fått sitt förslag till politisk organisation för mandatperioden nedröstad och sin lagda budget delvis förändrad. En ”styrande minoritet” i en regionstyrelse där oppositionen nu, bland annat, har majoritet i det nu valda arbetsutskottet.
Delar av dessa förluster hade minoriteten kanske kunnat förhindra om de hade förhandlat och fört dialog med något av oppositionspartierna?

Nu tycks inte dialog och samtal vara deras främsta kompetens eller intresse och jag vet uppriktigt sagt inte om de ens diskuterar saker i den egna grupperingen? Ännu så länge lyser själva styrandet med sin frånvaro, vilket är djupt olyckligt med tanke på alla de utmaningar hela offentliga Sverige står inför.

Vi i den socialdemokratiska gruppen är taggade att föra en konstruktiv oppositionspolitik. Vi ska dra nytta av att vi gjort ett bra val där väljarna gav oss ytterligare tre mandat i fullmäktige och där vi numera är 26 ordinarie ledamöter och därmed fullmäktiges absolut största parti med 11 fler mandat än näst största partiet (M) som har 15.

Vår grupp har fått ett stort antal nya ledamöter som alla är beredda att driva på och ställa krav på minoriteten och fortsätta utveckla vår egen politik för ett Sörmland där invånarna får bra samhällsservice oavsett om det rör hälso- och sjukvård eller något annat av de politikområden regionen har ansvar för att hantera.

Att vinna valet men förlora makten är tufft, men vi är ett starkt gäng redo att jobba hårt för sörmlänningarnas bästa även i vår roll som opposition.

facebook Twitter Email