Förnyad överenskommelse med polisen – vassare, bättre och heltäckande

Det gemensamma målet är ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna där Eskilstuna kommun och polisen år 2027 tagit betydande steg för ett Eskilstuna utan utsatta områden på polisens nationella lista.

Nu har den nya samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och polisen presenterats. Det skedde på en presskonferens i stadshuset med kommunens Josefine Helleday (S), ordförande i Trygghetsberedningen och polisens lokalpolisområdeschef Oskar Nissfolk.

För att uppnå de övergripande målen om trygghet för eskilstunaborna och ett Eskilstuna utan utsatta områden, inriktas det gemensamma arbetet på fyra fokusområden:

  • stoppa skjutningar och grovt våld,
  • stoppa nyrekrytering av barn och unga i kriminalitet,
  • trygga det offentliga rummet
  • bekämpa systemhotande brottslighet.

– Jag är väldigt nöjd över slutprodukten och det hårda arbete som trygghetsberedningen, kommunen och polisen lagt ner för att vässa vårt samarbete. Det här ska inte stanna vid en pappersprodukt – utan tvärtom ger den här överenskommelsen oss bättre möjligheter att hela tiden säkra upp att vi jobbar heltäckande – både med tidiga insatser och för att möta akut problematik här och nu, säger Josefine Helleday (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och ordförande i Trygghetsberedningen.

– Överenskommelsen tar oss in i 2024, fram till 2027 och vi är redo att i samverkan med kommunen hantera den komplexa problembild vi står inför, på ett helt annat sätt än tidigare. Den nya samverkansöverenskommelsen är betydligt mer genomarbetad än tidigare år, med fler involverade aktörer inom polis och kommun som varit delaktiga i framtagandet. Fokusområdena och aktiviteterna i samverkansöverenskommelsen ger en helt annan tyngd och utgångspunkt i det brottsförebyggande och repressiva arbete som både kommun och polis åtagit sig, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna. 

För att lyckas i genomförandet av samverkansöverenskommelsen är gemensamt deltagande, prioritering av erforderliga resurser och kommunikation centralt. Bland annat prioriteras samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Strukturen och inriktningen i den nya samverkansöverenskommelsen kommer hjälpa oss att i samverkan med kommunen ta betydande steg i positiv riktning när det gäller arbetet med inte minst våra utsatta områden fram till 2027, avslutar Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna. 

Läs presentationen av överenskommelsen här:

Överenskommelsen beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige under sitt sammanträde i december.

facebook Twitter Email