Hans krönikor

Välkommen! Här kommer du kunna läsa Hans Ekströms krönikor i NYHET(S)BREVET. Med tiden fylls sidan på varpå du hittar de äldre krönikorna genom att scrolla nedåt. Trevlig läsning!

Hans har ordet, vecka 14

Hej!

Rapport från Helgeandsholmen! Idag har riksdagen med bred majoritet beslutat att godkänna Sveriges anslutning till NATO, För oss socialdemokrater har detta steg inneburit en svår omprövning av vår historiska inställning som grundat sig i vår internationalism och tilltro till internationellt samarbete utifrån en alliansfri situation.

Ytterst går den svenska alliansfriheten tillbaka till mötet i Åbo 1812. Alliansfriheten har tjänar Sverige väl. Fred i 109 år beror inte bara på den, skickliga politiker, försiktighet, ett starkt försvar, tur osv har också bidragit. Det som för mig avgjorde en omprövning var Rysslands totala avståndstagande från internationella åtaganden och Finlands beslut att gå in i NATO.

Jag har under mars månad deltagit i riksdagens FN-delegation i New York, Det har varit väldigt lärorikt och har ökat min respekt för det diplomatiska arbetets betydelse också  i frågor och lägen som verkar hopplösa.

Jag var med på Kvinnokonferensen när länder som Saudi-arabien för fram vilka framsteg man gjort.. Det kan verka absurt, men där satt saudiska kvinnor och fick höra andra länders arbete. Om man tror på människan så finns det ett hopp i det!

På samma sätt kunde man ta på Rysslands isolering i Rysslands isolering i Säkerhetsrådet. FN är inte perfekt! Men, man kan citera Dag Hammarskjöld : ”FN är inte till för att skapa paradiset på jorden, utan för att förhindra helvetet.”

Den ekonomiska krisen kryper allt längre in i människors liv, nu måste vi socialdemokrater ställa oss på vanliga människors sida och tvinga regeringen till handling!   

Glad påsk!

Hans Ekström

Hans har ordet, vecka 6

Riksdagen har haft uppehåll under helgerna men verkligheten fortsätter att vara besvärlig för regeringen. Löftesbrott efter löftesbrott levereras! Det är uppenbart att de styrande partierna var så desperata i valrörelsen att de lovade även när de visste att leveransen skulle bli svår.

Pengar i november blir i mars…….En del av misstagen som sker är såna som uppkommer efter alla regeringsskiften, det tar ett tag innan nya statsråd o politiska tjänstemän kan hantverket, men det vi ser är mer än så!!!

När tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens industri avrättar regeringens hantering av t.ex elstöd och Erdogan, då är det allvarligt för dem. Förtroendet för de ledande företrädarna är rekordlågt.

En fråga som jag jobbat med under helgerna är sekretessen för elstödet. Vi socialdemokrater tycker att det självklart ska vara granskningsbart. 

Ett politikområde där regeringens politik helt havererat är miljö – och klimatpolitiken. Här måste vi skärpa oss! Det är läge för en framåtsyftande sossepolitik inom området.       

Riksdagen har ordet, vecka 51

Hej!

Hans Ekström här. Jag sitter på mitt rum i Erlanders gamla kanslihus och funderar på vad Erik Unnerdal vill att jag ska skriva.

Vem är jag? Jag är 64 år gammal, lärare, som var kommunalråd i Eskilstuna 1992 – 2010 och har suttit i Sveriges riksdag sedan dess. Jag bor i Sundbyholm och har också en lägenhet i Stockholm. Jag är tillsammans med Carl Johan som är regissör och jag har två söner sedan ett tidigare förhållande.

I riksdagen sitter jag i Konstitutionsutskottet och arbetar bland annat med granskning av regeringen. I vår ska vi granska den nya regeringen och det verkar ju finnas lite att titta på…

De övriga sörmlänningarna i riksdagen är Caroline Helmersson Olsson, från Vingåker, Fredrik Olovsson, från Katrineholm och Sofia Amloh från Nyköping. Vi arbetar tillsammans vad gäller viktiga frågor för Sörmland.

Den här hösten har präglats av de pågående kriserna, Ukraina, Energikrisen och den stundande lågkonjunkturen. Det är uppenbart att den nya regeringen inte är vuxen uppgiften. Det gör att vi måste vässa oss och tydliggöra det för väljarna.

En riksdagsledamot kan också driva vissa regionala frågor. Ett exempel är universitetsfrågan. Jag fortsatte det arbete som tidigare politiker i kommun och riksdag från Eskilstuna jobbat med för att stärka högskolan och från 1995 arbetade jag tillsammans med dåvarande KSO i Västerås för att stärka forskningen. Vi jobbade hårt för fler studenter och ökade forskningsresurser. Det känns väldigt roligt att ett samarbete mellan Sörmland och Västmanland resulterat i att en liten högskola blivit universitet.

Nu arbetar vi på samma strategiska sätt för att förverkliga Ostlänken. Järnvägen mellan Södertälje, Nyköping och Linköping. Det arbetet inleddes på 1990-talet och kanske kan den invigas 2035…

Politik är att vara långsiktig.

God jul!

Hans Ekström

facebook Twitter Email