Hans krönikor

Välkommen! Här kommer du kunna läsa Hans Ekströms krönikor i NYHET(S)BREVET. Med tiden fylls sidan på varpå du hittar de äldre krönikorna genom att scrolla nedåt. Trevlig läsning!

Riksdagen har ordet, vecka 51

Hej!

Hans Ekström här. Jag sitter på mitt rum i Erlanders gamla kanslihus och funderar på vad Erik Unnerdal vill att jag ska skriva.

Vem är jag? Jag är 64 år gammal, lärare, som var kommunalråd i Eskilstuna 1992 – 2010 och har suttit i Sveriges riksdag sedan dess. Jag bor i Sundbyholm och har också en lägenhet i Stockholm. Jag är tillsammans med Carl Johan som är regissör och jag har två söner sedan ett tidigare förhållande.

I riksdagen sitter jag i Konstitutionsutskottet och arbetar bland annat med granskning av regeringen. I vår ska vi granska den nya regeringen och det verkar ju finnas lite att titta på…

De övriga sörmlänningarna i riksdagen är Caroline Helmersson Olsson, från Vingåker, Fredrik Olovsson, från Katrineholm och Sofia Amloh från Nyköping. Vi arbetar tillsammans vad gäller viktiga frågor för Sörmland.

Den här hösten har präglats av de pågående kriserna, Ukraina, Energikrisen och den stundande lågkonjunkturen. Det är uppenbart att den nya regeringen inte är vuxen uppgiften. Det gör att vi måste vässa oss och tydliggöra det för väljarna.

En riksdagsledamot kan också driva vissa regionala frågor. Ett exempel är universitetsfrågan. Jag fortsatte det arbete som tidigare politiker i kommun och riksdag från Eskilstuna jobbat med för att stärka högskolan och från 1995 arbetade jag tillsammans med dåvarande KSO i Västerås för att stärka forskningen. Vi jobbade hårt för fler studenter och ökade forskningsresurser. Det känns väldigt roligt att ett samarbete mellan Sörmland och Västmanland resulterat i att en liten högskola blivit universitet.

Nu arbetar vi på samma strategiska sätt för att förverkliga Ostlänken. Järnvägen mellan Södertälje, Nyköping och Linköping. Det arbetet inleddes på 1990-talet och kanske kan den invigas 2035…

Politik är att vara långsiktig.

God jul!

Hans Ekström

facebook Twitter Email