Visar alla poster med taggen:Carina Ålander

DE FÖRESLÅS FÅ NYA ROLLER I STADSHUSET

Marie Svensson föreslås till vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Trygghetsberedningen. Johan Lidén och Carina Ålander föreslås även att väljas till nya uppdrag.

Arbetarekommunens representantskapsmöte har en del personval att göra efter att Josefine Helleday lämnat sina uppdrag. En extra punkt har därför tillkommit till dagordningen efter att arbetarekommunens verkställande utskott, kommunfullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens valberedning tagit fram förslag på fyllnadsval och förändringar. Till vice gruppledare tillika vice ordförande i Kommunstyrelsen och till ordförande i Trygghetsberedningen föreslår valberedningen…

Läs mer
facebook Twitter Email