Våra lag i nämnder och styrelser

Nu har kommunfullmäktige valt alla nämnder och styrelser. Här nedan finner du våra fantastiska lag per nämnd.

KOMMUNSTYRELSEN

🌹 Jimmy Jansson, ordförande
🌹 Sarita Hotti, vice ordförande
🌹 Mikael Edlund, ledamot
🌹 Mona Kanaan, ledamot
🌹 Lars-Göran Karlsson, ledamot
🌹 Marie Svensson, ersättare
🌹 Nina Tuncer, ersättare

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

🌹 Mikael Edlund, ordförande
🌹 Nina Alexandersson, ledamot
🌹 Timothy Stayton, ledamot
🌹 Anna Olsson, ledamot
🌹 Magnus Borg, ersättare
🌹 Marianne Jonsson, ersättare

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

🌹 Majo Kuusikoski, vice ordförande
🌹 Viggo Hansen, ledamot
🌹 Staffan Nordström, ledamot
🌹 Carin Zaric, ledamot
🌹 Jacob Alias, ersättare
🌹 Marita Ahlström, ersättare

SOCIALNÄMNDEN

🌹 Nina Tuncer, vice ordförande
🌹 Göran Andersson, ledamot
🌹 Gunilla Cederfjord, ledamot
🌹 Clarence Palm, ledamot
🌹 Anna Wilder, ersättare
🌹 Magnus Carlsson, ersättare

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

🌹 Sarita Hotti, ordförande
🌹 Niklas Karlsson, ledamot
🌹 Intisar Mahmood, ledamot
🌹 Hassan Eftekhari, ledamot
🌹 Sirpa Mäkipää, ersättare
🌹 Lars Söderqvist, ersättare

TORSHÄLLA STADS NÄMND

🌹Lars-Göran Karlsson, ordförande
🌹 Eine Ikonen, ledamot
🌹 Leif Thorstenson, ledamot
🌹 Lena Blomqvist, ledamot
🌹 Jonny Pettersson, ersättare
🌹 Marita Sfer, ersättare

FÖRSKOLENÄMNDEN

🌹 Björn Larsson, ordförande
🌹 Inger Eriksson, ledamot
🌹 Daniel Ekman, ledamot
🌹 Mandane Kakao, ledamot
🌹 Åsa Kullgren, ersättare
🌹 Christer Heldring, ersättare

GRUNDSKOLENÄMNDEN

🌹 Mona Kanaan, ordförande
🌹 Susann Karlsson, ledamot
🌹 Daniel Alexandersson, ledamot
🌹 Marie Granlund, ersättare
🌹 Marko Grönfors, ersättare

GYMNASIENÄMNDEN

🌹Josefine Helleday, vice ordförande
🌹 Owe Ek, ledamot
🌹 Monika Syrén, ersättare
🌹 Shabaad Jabbar, ersättare

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

🌹 Marie Svensson, ordförande
🌹 Magnus Hansson, ledamot
🌹 Teresa Laurén, ledamot
🌹 Deria Ilia, ledamot
🌹 Tine Bröns, ersättare
🌹 Kent Sedin, ersättare

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN

🌹 Geerth Gustavsson, ordförande
🌹 Eva-Lena Plantin, ledamot
🌹 Ayad Ishaki, ledamot
🌹 Karola Bast, ledamot
🌹 Fredrik Strömqvist, ersättare
🌹 Anders Kronqvist, ersättare

VALNÄMNDEN

🌹 Daniel Alexandersson, vice ordförande
🌹 Eva Johansson, ledamot
🌹 Clarence Palm, ersättare

…sidan uppdateras. 

facebook Twitter Email