Vi kan inte säga ja till de planerade vindkraftverken i Näshulta

Platsen som nu är uppe för diskussion har varit utpekad som möjlig för vindkraft i årtionden Därför kan det inte vara en överraskning för någon att det kan bli vindkraft i området. De allra flesta förstår och respekterar att ens närområde kan bli föremål för olika slags energiinvesteringar i framtiden, men att man då ska kunna förvänta sig förutsebarhet, insyn och kompensationer i samband med en sådan process.

Tillskottet av energi skulle förstås vara välkommet och den politiska majoriteten är inte principiellt emot vindkraft utan anser att vindkraften har en viktig roll i energimixen – både i Eskilstuna och i den nationella energiförsörjningen.

I grunden är detta en fråga för markägare och investerare av vindkraften. Äganderätten är viktigt som princip.

Alla energislag behövs för att klara den framtida förbrukningen i landet. Teknikneutralitet måste komma före politiska fastlåsningar i ytterkanter men ytterst är det dock statens ansvar att säkra vårt energisystem.

Det finns också problem med dagens vindkraft, även med denna ansökan. Primärt följande tre:

  • Den storlek på verk och turbiner som det nu talas om lämpar sig nog bäst i områden som utgörs av glesbygd eller till havs. De har blivit betydligt större sedan Eskilstuna kommuns översiktsplan pekade ut området första gången.

  • Dagens regelverk för belysning med blinkande sken i stället för att skenet tänds vid förbipasserande flyg och sen slocknar, är ett problem. Så också styrkan på skenet.

  • Den ekonomiska kompensationen till fastighetsägare är inte rimlig i relation till vad man riskerar att förlora. Den är för låg. Hånfullt låg.

Utöver det menar vi att det finns mer att önska vad gäller dialogen som skett med de boende i Näshulta med omnejd. Den har varit allt för undermålig. Det skapar både berättigad och onödig oro.

Vi nämnde tidigare äganderätten som princip. Och utifrån den och de perspektiv vi framfört, kan man också diskuteras hur övriga fastighetsägare påverkas. Deras rätt måste också vägas in.

Det kan inte vara upp till oss, våra två partier, som har till uppgift att förbättra för eskilstunaborna i stort och smått, att utifrån de problem vi nu lyft fram, medverka till vad som upplevs som en kraftig försämring för många eskilstunabor. Med svag nytta specifikt för bara Eskilstunaborna. Och i synnerhet de som påverkas av detta har mycket små uppsidor av detta.

Det är inte vår uppgift att göra det till Näshultabornas med omnejd, uppgift att lösa energisystemet i Sverige. Inte utan påtaglig, ekonomisk kompensation, med kraftverk som är betydligt högre och större än vad som gick att anta när översiktsplanen antogs. Där Sveriges regelverk med belysning skapar ytterligare störningar med ljusföroreningar. Att de boende inte på tillräckligt vis involverats i och fått information om processen i god tid måste också tas hänsyn till.

Då kan vi, utifrån dessa faktorer från våra två partiers sida, Socialdemokraterna och Moderaterna, inte ge en kommunal tillstyrkan på den ansökan som nu ligger.

facebook Twitter Email