Majoriteten satsar i svåra tider

Nu har kommunfullmäktige antagit den politiska majoritetens, S och M, förslag till årsplan (förenklat budget) för Eskilstuna kommun 2024.

Det är en budget som ser utmaningarna och hoten så som en välfärd som kostar mer än kommunerna får ersättning för från staten, ett samhälle där gängbrottsligheten utsträckning slår nya rekord och kostnaderna för densamma slår i alla tak.

Men trots det ska vi inte skära i välfärden. Omsorgen måste fortsätta leverera omsorg till de äldre och skolan fortsätta bilda våra barn och tillsammans med föräldrarna göra dem goda samhällsmedborgare.

Vi lägger denna budget 114 mer till välfärden än tidigare. Framförallt till äldreomsorgen, för att få ner sjukskrivningar, skolan och socialnämnden och till idrotten och föreningslivet.

Några större utmaningar vi måste ta itu med:

  • Kommunens låneskuld på grund av nödvändiga investeringar i välfärden och den så kallade pensionsskulden är för hög. Räntorna tar pengar från andra verksamheter.
  • Äldreomsorgen och skolan kostar mer och mer. Det måste vi möte.
  • Socialtjänsten har för höga kostnader för vård och insatser i framförallt gängbrottslighetens spår.
  • För många försörjer sig inte på egen hand trots att vi aldrig förr haft så många kommunala utbildningar som i regel direkt leder till arbete.

Framförallt kostnaderna för lån ökar från 40 till nästan 200 miljoner om året. Liksom pensionsskulden som kostar ca en halv miljard om året. Utan dessa skulder skull vi kunna satsa flera hundratals miljoner mer på skolan och äldreomsorgen.

Läs förslaget här:

Idag klubbade Kommunstyrelsen beslutet och den 9 november ska partierna i Kommunfullmäktige debattera sina olika budgetar inför beslut.

facebook Twitter Email