Val2018

Vi vill att Eskilstuna och Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Eskilstuna ska vara en ledande välfärdsstad i landet.

Vi vill fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och i polisen, på barnfamiljer och pensionärer. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös.
Nu är svensk ekonomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitik. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar oavsett vem man är och där alla ska kunna leva på sin lön.

Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Vi ska framåt, tillsammans.

Eskilstuna är en fantastisk plats som bär Sveriges industriella historia. En plats med potential att bli ännu bättre men med utmaningar som måste tas tag i. Medborgarna på orten äger organisationen Eskilstuna kommun. Det är den organisationen vi i Socialdemokraterna söker stödet för att få leda.

Läs vårt valprogram

Läs om våra kandidater

Engagera dig

 

facebook Twitter Email